ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ประกาศคณะแพทยศาสตร์ ฉบับที่ 252/2558

28/10/2015
อ่าน : 281 ล่าสุด : 2015-10-28 15:03:11


มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


28/10/2015 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น