ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การประชุมคณะแพทยศาสตร์ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 25 - 28 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมรอยัลนครา จังหวัดหนองคาย

29/10/2015
อ่าน : 503 ล่าสุด : 2015-10-29 10:25:50


การประชุมคณะแพทยศาสตร์ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 14 และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิเทศสัมพันธ์ 3 สถาบัน ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 25 - 28 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมรอยัลนครา จังหวัดหนองคาย โดยมีการนำเสนอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งหมด 4 ด้านคือ ด้านโรงพยาบาล ด้านการศึกษา ด้านการวิจัย และด้านการบริหาร ทั้งนี้ทางด้านโรงพยาบาลได้เชิญ Prof. Noboru Sonehara และ รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ในหัวข้อ "Big Data Management" และในด้านการวิจัยได้รับเกียรติจาก Siam Cement Group (SCG) โดยคุณศุภธิดา ตันบุญเอก (Design Catalyst Manager) คุณวรินทร วิโรจน์กุฎ (Business Analyst) คุณชญานิษฐ์ สุรกิตย์ (DC Sale and Marketing Manager) โดยนำเสนอนโยบายและแนวทางความร่วมมือกับ The one

    ** สำหรับนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการ The one ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณรักษ์เกียรติ กระแสร์ งานบริการวิชาการและวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          โทร. 043-363723 Email: ruggra@gmail.com


29/10/2015 | พิชญานันท์ ปานบุญ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น