ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ตารางฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ

29/10/2015
อ่าน : 279 ล่าสุด : 2015-10-29 13:55:09


สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอประชาสัมพันธ์โปรแกรมการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

https://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0010838&l=th


29/10/2015 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น