ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญฟังบรรยายวิชาการThai Cochrane Network (TCN)

29/10/2015
อ่าน : 449 ล่าสุด : 2015-10-29 14:33:08


Thai Cochrane Network (TCN) ภายใต้ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ขอเชิญอาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา รวมถึงผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายในงานประชุมวิชาการประจำปี 2558 เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและพัฒนาการ ของ Cochrane Collaboration และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การในการทำ Cochrane Systematic Reviews  ในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม 1 (5102) อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก Mr. Steve McDonald ซึ่งดำรงตำแหน่ง Co-Director of ACC และ member of the Cochrane Collaboration Steering Group มาร่วมบรรยายถึงพัฒนาการของ Cochrane Collaborationและความสำคัญของการทำ Cochrane review 

 

Cochrane Collaboration เป็นองค์กรที่มีการพัฒนางานวิจัยเชิงสังเคราะห์มาอย่างยาวนานและได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ในปี พ.ศ. 2544 ได้มีการจัดตั้ง Thai Cochrane Network (TCN) โดยการสนับสนุนของ Department of Reproductive Health and Research, World Health Organization, The UK and Australian Cochrane Centers TCN เป็นหน่วยงานแรกของ Cochrane Collaboration ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วัตถุประสงค์ที่สำคัญของ TCN คือสนับสนุนให้มีการใช้และการทำวิจัยเชิงสังเคราะห์กับ Cochrane Collaboration

 

                ปัจจุบัน Cochrane Collaboration มีการพัฒนาทั้งในบทบาทของการผลิตและการเผยแพร่ Cochrane Systematic Reviews ไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ประกอบกับการสนับสนุนของสกว. TCN จึงมีการจัดประชุมวิชาการประจำปี 2558 ขึ้นเพื่อเผยแพร่ข่าวสารและพัฒนาการของ Cochrane Collaboration และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การในการทำ Cochrane Systematic Reviews .ให้กับ Thai Cochrane Reviewers นักวิชาการ ผู้ให้บริการ และผู้บริหารด้านวงการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป  

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวรุฒ  ชัยวงษ์ โทร: 088-5370984 อีเมล์: warut_fr@yahoo.com


29/10/2015 | พิชญานันท์ ปานบุญ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น