ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


มข.ติดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก โดย Times Higher Education

03/11/2015
อ่าน : 278 ล่าสุด : 2015-11-03 14:13:53


เดือนตุลาคม 2558Times Higher Education หรือ THE สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังอีกแห่งหนึ่งจากประเทศอังกฤษได้มีการประกาศผล การอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2015-2016(Times Higher Education World University Rankings 2015-2016)  THE  ได้มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก นับตั้งแต่ปี 2004 เป็นต้นมา ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่ 12 ติดต่อกันแล้ว โดยการจัด อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ในปีนี้ THE  จัดอันดับมากถึง 800 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่จัดเพียง 400 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกเท่านั้นสำหรับ 10 อันดับ มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2015-2016(Times Higher Education World University Rankings 2015-2016) ได้แก่ 
           อันดับ 1California Institute of Technology (Caltech) (ครองแชมป์เป็นปีที่ 5ติดต่อกัน นับตั้งแต่ปี 2011 )อันดับ 2University of Oxford (ขึ้นจากอันดับ 3 ในปีที่แล้ว)อันดับ 3 Stanford University (ขึ้นจากอันดับ 4 ในปีที่แล้ว) อันดับ 4 University of Cambridge (ขึ้นจากอันดับ5 ในปีที่แล้ว)อันดับ 5 Massachusetts Institute ofTechnology (MIT) (ขึ้นจากอันดับ 6 ในปีที่แล้ว)อันดับ 6 Harvard University (ตกจากอันดับ 2 ในปีที่แล้ว) อันดับ 7 Princeton University (อันดับคงที่จากปีที่แล้ว)อันดับ 8  Imperial College London (ขึ้นจากอันดับ 9ในปีที่แล้ว) อันดับ 9 ETH Zurich – Swiss Federal Instituteof Technology Zurich (ขึ้นจากอันดับ 13 ในปีที่แล้ว)และอันดับ 10 University of Chicago (ขึ้นจากอันดับ 11ในปีที่แล้ว)
           ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข.)ติดเข้ามาใน อันดับ 601-800 นับเป็นครั้งที่ 2  ที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดอันดับเข้ามาใน อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก(Times Higher Education World University Rankings) นับตั้งแต่ปี2004 ที่ได้มีการจัดอันดับ
         1. Teaching: The learning environment (30%) คุณภาพการสอน สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียน
         3. Citations: Research influence (30%) การอ้างอิงในงานวิจัย การนำงานวิจัยของสถาบันไปใช้อ้างอิง
         5. Industry income: knowledge transfer (2.5%) รายได้ทางอุตสาหกรรมนวัตนกรรมที่เป็นสิ่งใหม่ในวงวิชาการที่มหาวิทยาลัยได้คิดค้นขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


03/11/2015 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น