ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ฝึกอบรมเครื่องมือศูนย์วิจัยกลาง Confocal Scanning Microscope “Carl Zeiss” LSM800

04/11/2015
อ่าน : 245 ล่าสุด : 2015-11-04 16:01:5704/11/2015 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น