ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


พ.ร.บ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558

05/11/2015
อ่าน : 282 ล่าสุด : 2015-11-05 16:08:4905/11/2015 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น