ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


เครื่องมือด้านชีวเวชศาสตร์

06/11/2015
อ่าน : 226 ล่าสุด : 2015-11-06 09:36:3606/11/2015 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น