ข่าวกิจกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


กิจกรรม 5 ส ประจำปี 2558

06/11/2015
อ่าน : 728 ล่าสุด : 2015-11-06 16:16:0306/11/2015 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น