ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2558

01/09/2014
อ่าน : 532 ล่าสุด : 2015-02-13 09:02:28


คอบช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2558 ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ National Research Management System (NRMS) http://www.nrms.go.th โดยระบบจะเปิดรับลงทะเบียนระหว่าง วันที่ 1 กันยายน – 10 ตุลาคม 2557 เท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


22/09/2014 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น