ข่าวกิจกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


รองคณบดีฝ่ายวิจัย ศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ ได้รับเชิญเพื่อเป็นเกียรติกล่าวต้อนรับ

13/11/2015
อ่าน : 797 ล่าสุด : 2015-11-13 13:20:5913/11/2015 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น