ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


จัดอบรมและสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

23/11/2015
อ่าน : 358 ล่าสุด : 2015-11-23 10:07:57


คณะแพทยศาสตร์ ส่งมอบข่าวดี!! สำหรับผู้จบปริญญาตรี วท.บ.

คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมและสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการเพาะ เลี้ยงจุลินทรีย์ และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค ครั้งที่2

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


23/11/2015 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น