ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ 50 ปี มข.สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ( 7 คณะ ) ครั้งที่ 4

25/09/2014
อ่าน : 966 ล่าสุด : 2015-02-08 17:00:19


     การประชุมคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ 50 ปี มข. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ( 7 คณะ ) ครั้งที่ 4
            ในวันที่ 25 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม 5203 อาคารเวชวิชชาคาร

25/09/2014 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น