ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญ เข้าร่วมโครงการการให้คำปรึกษาด้านภาษาอังกฤษในโครงการวิจัยระหว่างประเทศ

26/11/2015
อ่าน : 319 ล่าสุด : 2015-11-26 16:09:1826/11/2015 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น