ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


เปิดประตูสู่ห้องแล็บ

01/12/2015
อ่าน : 200 ล่าสุด : 2015-12-01 14:47:5101/12/2015 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น