ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญเข้าร่วมประชาสัมพันธ์ทุนสกว.“โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ

08/12/2015
อ่าน : 242 ล่าสุด : 2015-12-08 10:55:02


 โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Research Network : IRN ) เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและแก้ปัญหาสำคัญของประเทศประจำปีงบประมาณ 2559 Criticalmass ) ของนักวิจัยในประเด็นหัวข้อของแต่ละเครือข่ายเพื่อให้ผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงและก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิจัยทั้งนักวิจัยในประเทศจากหลากหลายสาขาอันนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยของประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติและช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องที่มีความสำคัญของประเทศได้

ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยกองบริหารงานวิจัย   ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงทุนดังกล่าว ในวันที่ 17 ธันวาคม 2558  เวลา 09.00-12.00 น.  ณ ห้องประชุมสารสินชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15ธันวาคม 2558 สามารถลงทะเบียนได้ที่  http://misora.kku.ac.th/meeting/meeting สอบถามเพิ่มเติมนายเศรษฐ์สิริภักดีปัญญา โทร.043-203176-7 ภายใน 42761

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


08/12/2015 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น