ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับ งานวิจัยและพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

09/12/2015
อ่าน : 666 ล่าสุด : 2015-12-09 15:53:01


          9 ธันวาคม 2558  เวลา 14.00-16.00 น. ฝ่ายวิจัย จัดการประชุมหารือเกี่ยวกับ งานวิจัยและพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพานิชย์ และเพื่อสนับสนุนบุคลากรด้านการสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดผลงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม และการวางแนวทางพัฒนาต่อยอดในเชิงพานิชย์ ขึ้น ณ ห้องประชุม 5203 อาคารเวชวิชชาคาร 

09/12/2015 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น