ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ฝ่ายวิจัยขอแสดงความยินดีกับศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

19/12/2015
อ่าน : 257 ล่าสุด : 2015-12-19 12:46:36


มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวัน "งานแสดงความยินดีแด่ผู้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ รางวัลพระธาตุพนมทองคำ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รางวัลศรีมอดินแดง รางวัลศรีกัลปพฤกษ์ และผู้เข้ารับรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ Congratulatory Reception for the Recipients of the Honorary Doctorates Professor Emeritus Certificate,The Golden Phra That Phanom Outstanding Alumnus,Sri Modundaeng,Sri Galapapreuk,and Golden Galapapreuk Awards 2015 ในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558 ณ ห้องมุงกุฏเพชร โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น โดยท่านผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี รศ.นพ.ณรงค์  ขันตีแก้ว เป็นผู้รับมอบรางวัลให้แก่ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายกาศในงานเต็มไปด้วยความปิติยินดียิ่ง ​

19/12/2015 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น