ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


กิจกรรม “What is the research? เปิดประตูสู่ห้องแล็บ”

19/12/2015
อ่าน : 826 ล่าสุด : 2015-12-19 14:52:17


เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00-12.00 น. สโมสรนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม “What is the research? เปิดประตูสู่ห้องแล็บ” ขึ้น ณ ห้องบรรยาย 1 ชั้น 4 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านงานวิจัยสู่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยทางการแพทย์ และได้มีโอกาสศึกษาการทำงานของแพทย์นักวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการการวิจัย ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

19/12/2015 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น