ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

22/12/2015
อ่าน : 593 ล่าสุด : 2015-12-22 16:11:51


ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "หลักการทำวิจัยทางคลินิกที่ดีสำหรับการดำเนินโครงการวิจัยคลินิกอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามแนวปฏิบัติ ICH_GCP.โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีประสบการณ์การทำวิจัยคลินิก  ในระหว่าวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น.ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโดย หน่วยระบาดวิทยาคลินิก ฝ่ายวิจัย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และ ACRO คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คุณนวลจันทร์ สอนปัญญา โทร. 043 366 577 เบอร์ภายใน 66577 66573 หรือ E-mail: md063@kku.ac.th/jintanaka@kku.ac.th

หรือลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://mdresearch.kku.ac.th/meetinginfo/attending_show/28

Download กำหนดการ  http://mdresearch.kku.ac.th/siteinfo/GCP

22/12/2015 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น