ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


RGJ-Ph.D. congress XVII

23/12/2015
อ่าน : 247 ล่าสุด : 2015-12-23 10:59:5123/12/2015 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น