ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญรับบริการตรวจโรคพยาธิตัวจี๊ด อ่านผลภายใน 2 ชั่วโมง

07/10/2014
อ่าน : 555 ล่าสุด : 2015-02-11 00:10:25


     เชิญพบกับ นวัตกรรมใหม่ของชุดตรวจโรคพยาธิตัวจี๊ดอย่างรวดเร็ว ด้วยเทคนิค ดี เอ็น เอ สายผสม (rGs-DotKit) ผลงานนักวิจัยคณะแพทยศาสตร์ มข. ชุดแรกของโลก
     พบกันที่บูทศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ และ กลุ่มวิจัยโรคติดเชื้อที่ถูกละเลย  โรคนำโดยสัตว์สู่คน และโรคที่นำโดยพาหะหน้าห้องบรรยาย 3 ในงานประชุมวิชาการคณะแพทย์ มข ประจำปี 2557  ครั้งที่ 30 วันที่ 7-9 ตุลาคม 2557
     รับเพียง 100 ท่านที่มีสิทธิจ่ายตรง รพ.ศรีนครินทร์ โปรดเตรียมเลขบัตรประชาชน และบัตรประจำตัวผู้ป่วย รพ.ศรีนครินทร์ มาด้วย.

03/10/2014 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น