ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


โครงการ “นวัตกรรมทางการแพทย์สู่เชิงพาณิชย์”

24/12/2015
อ่าน : 256 ล่าสุด : 2015-12-24 09:02:54


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านหรือบุคลากรในหน่วยงานที่มีผลงานหรือผู้สนใจในการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์เข้าร่วมประชุมโครงการ “นวัตกรรมทางการแพทย์สู่เชิงพาณิชย์” ในวันศุกร์ ที่ 15 มกราคมพ.ศ. 2559 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมเวชวิชชาคาร 1 ชั้น 4 อาคารเวชวิชชาคาร ดังโครงการ และกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ภายในวันที่ 8 มกราคม 2559 ที่ http://mdresearch.kku.ac.th/meetinginfo/attending_show/29


มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


24/12/2015 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น