ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์การแพทย์ที่ใช้ในโรงพยาบาล”

25/12/2015
อ่าน : 488 ล่าสุด : 2015-12-25 11:23:22


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24ธันวาคม 2558 เวลา13.00 น.  กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์การแพทย์ที่ใช้ในโรงพยาบาล ระหว่าง บริษัท เฮอร์เบิร์ท(ประเทศไทย) จำกัด กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อร่วมกันพัฒนาและสร้างผลิตภัณฑ์ที่วางมือผ่าตัดและเตียงชนิดเคลื่อนที่ไม่ได้ที่ใช้ในโรงพยาบาล

 ซึ่งในพิธีลงนามครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมลงนามกับ คุณบุญเลิศ บูรณศักดาประธานกรรมการบริษัท เฮอร์เบิร์ท (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ กิจควรดี (หัวหน้าโครงการ) ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คุณศิริกุล สำราญ ผู้จัดการโรงงาน บริษัท เฮอร์เบิร์ท (ประเทศไทย) จำกัดเป็นพยานในพิธีลงนามครั้งนี้ พร้อมมี ศาสตราจารย์ผิวพรรณ มาลีวงษ์รองคณบดีฝ่ายวิจัย และเจ้าหน้าที่จากทั้ง 2 สถาบันร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องกัลปพฤกษ์ 7  อาคารศิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น


25/12/2015 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น