ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


อบรมเครื่องมือศูนย์วิจัยกลาง Confocal Scanning Microscope "Carl Zeiss" LSM800

25/12/2015
อ่าน : 769 ล่าสุด : 2015-12-25 15:48:18


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จัดอบรมเครื่องมือศูนย์วิจัยกลาง Confocal Scanning Microscope "Carl Zeiss" LSM800 ขึ้นในวันที่ 23-24 ธันวาคม 2558 เวลา 9.30-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการ 5513 ชั้น 5 อาคารเวชวิชชาคาร

25/12/2015 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น