ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญนักวิจัยส่งข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ที่ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย

25/12/2015
อ่าน : 242 ล่าสุด : 2015-12-25 16:01:09


สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มข. ขอความอนุเคราะห์นักวิจัย นักประดิษฐ์และนวัตกรรมโปรดแจ้งข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการวิจัยและคิดค้นระหว่างปี 2549-2558 และประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทยจากหน่วยงานหรือบุคลากรของท่านยังผู้จัดการสำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 หรือทาง  email: tlo@kku.ac.th   ภายในวันที่ 15 มกราคม 2559  เพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลส่งให้ วช. ภายในวันที่ 18 มกราคม 2559 ต่อไป สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณพิชชานันท์ พงษ์พรรณากูล  สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เบอร์ภายใน 42134 หรือ 0-86451-4455 ในวันและเวลาราชการ 

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


25/12/2015 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น