ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


เทคนิคการสืบค้น และรายงานผลงานตีพิมพ์ รายบุคคลทั้งภาควิชา

26/12/2015
อ่าน : 230 ล่าสุด : 2015-12-26 11:53:51


ขอเชิญ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการสืบค้น และการรายงานผลงานตีพิมพ์ รายบุคคลระดับภาควิชา" 

เพื่อให้ผู้ช่วยนักวิจัยภาควิชา เจ้าหน้าที่ธุรการภาควิชา หรือผู้ที่ทำหน้าที่ในการรายงานข้อมูลผลงานตีพิมพ์ของภาควิชา สามารถสรุปรายงานตัวชี้วัดผลงานตีพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์  ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2559 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ CAI ชั้น 6 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ หรือลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://mdresearch.kku.ac.th/meetinginfo/attending_show/27


26/12/2015 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น