ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


โครงการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

28/12/2015
อ่าน : 222 ล่าสุด : 2015-12-28 11:37:18


ขอเชิญ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และบุคลากรทางห้องปฏิบัติการวิจัย

เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจง โครงการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วม ได้ที่     http://goo.gl/forms/26XvgY5GsQ


28/12/2015 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น