ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ประชุม “ MD Anderson Cancer Center and the Thai Cancer Network ”

17/07/2014
อ่าน : 598 ล่าสุด : 2015-02-12 11:00:26


เมื่อวันพฤหัสบดี 17 กรกฎาคม 2557 10.00 – 16.00 น. : ห้อง 209 ( ชั้น 2 ) อาคาร “ อานันทมหิดล ” คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุม “ MD Anderson Cancer Center and the Thai Cancer Network ” เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับมะเร็งวิทยาระหว่าง MD Anderson Cancer Center จากประเทศสหรัฐอเมริกา และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ สถาบันที่ทำงานเกี่ยวกับมะเร็งวิทยา

29/07/2014 | รัตนาภา แก้วประดิษฐ์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น