ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


Information Literacy January 2016

06/01/2016
อ่าน : 244 ล่าสุด : 2016-01-06 10:15:03


อยากพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ มาที่ห้องสมุด มข. เราจัดให้ฟรี

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอประชาสัมพันธ์โปรแกรมการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือน มกราคม 2559

https://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0011374&l=th


06/01/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น