ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


Confocal Scanning Microscopes “Carl Zeiss” LSM800 ครั้งที่ 3

07/01/2016
อ่าน : 232 ล่าสุด : 2016-01-07 20:00:3807/01/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น