ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


คณะเภสัชศาสตร์

12/01/2016
อ่าน : 287 ล่าสุด : 2016-01-12 13:50:58


ฝ่ายหลักสูตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์  คณะเภสัชศาสตร์"ขอเชิญนักศึกษาและอาจารย์ เข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษและการอภิปรายโดยศาสตราจารย์ชาวไทยและต่างประเทศ ในวันพุธที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 13.00-16.00น.  ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพชั้น 2 อาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ 
     สำหรับรายละเอียดและลงทะเบียนฟรีได้ที่ https://sites.google.com/a/kku.ac.th/registration/
 อ่https://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0011388&l=th


12/01/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น