ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ฝ่ายวิจัยขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร

13/01/2016
อ่าน : 301 ล่าสุด : 2016-01-13 08:32:43


   ฝ่ายวิจัยขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร

ที่ได้รับผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์สาขา BiomedicalScience  ในงานประชุมประจำปีนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 59ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี 


13/01/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น