ข่าวทุนวิจัย

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ผู้ได้รับทุนปี 2552 - 2557

08/10/2014
อ่าน : 713 ล่าสุด : 2015-02-10 00:13:32


ข้อมูลผู้ที่ได้รับทุน ปี 2552 - 2557

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


08/10/2014 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น