ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอแสดงความยินดีกับ ศ.พญ.อรุณี เจตศรีสุภาพ

16/01/2016
อ่าน : 776 ล่าสุด : 2016-01-16 12:55:54


          ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอแสดงความยินดีกับ  ศ.พญ.อรุณี   เจตศรีสุภาพ  อาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นประเภทวิชาการ ประจำปี 2558 จากแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย  


16/01/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น