ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.วีรจิตต์ โชติมงคล

16/01/2016
อ่าน : 1393 ล่าสุด : 2016-01-16 13:01:19


          ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.วีรจิตต์ โชติมงคล  อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในงานศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559


16/01/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น