ข่าวกิจกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


Esan One Health

16/01/2016
อ่าน : 629 ล่าสุด : 2016-01-16 14:28:07


        สืบเนื่องจากท่านคณบดีเห็นด้วยกับการผลักดันงานวิจัยโรคไตเป็นโครงการแรกของ Esan One Health 

        ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จึงจัดการประชุมทีมวิจัยโรคไต/นำร่อง Esan One Health สำหรับทีมวิจัยและผู้ที่สนใจเข้าร่วมวิจัย และเพื่อให้ได้ข้อมูลและรูปแบบวิจัยที่จะนำไปเสนอต่อไปในวันที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 15.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 5310 ชั้น 3 อาคารเวชวิชาคาร 


16/01/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น