ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


นักวิจัย มข. คว้ารางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่นและดีมาก สภาวิจัยแห่งชาติ

19/01/2016
อ่าน : 336 ล่าสุด : 2016-01-19 08:53:40


              ฝ่ายวิจัย ขอแสดงความยินดีกับ ศ.เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์ ที่คว้ารางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น สภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2558
             นักวิจัยจาก ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยด์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ นักวิจัยจาก Mahidol Oxford Research Unit (MORU) และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนนักวิจัย แพทย์ จาก รพ ต่างๆ ช่วยกันผลิตผลงานวิจัย เรื่อง “การเปรียบเทียบ trimethoprim - sulphamethoxazole กับ trimethoprim sulphamethoxazole ร่วมกับ doxycyclineในการรักษาโรคเมลิออยโดสิสในช่วงการกาจัดเชื้อป้องกันการกลับมาเป็นซ้า (MERTH) : การศึกษาแบบ multicentre, double-blind, non-inferiority, randomized controlled” ที่ตีพิมพ์ในวารสาร The Lancet 2014 Impact factor 45.217 โดย มี ศาสตราจารย์ พญ.เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์ เป็นหัวหน้าคณะ
              โดยผลงานวิจัยดังกล่าวได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2558 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทั้งนี้  วช. จะจัดพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ โดยจะรับมอบรางวัลจาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ Event Hall 102 - 103  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0011465&l=th


19/01/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น