ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


อบรมการใช้เครื่องมือ Confocal Scanning Microscopes “Carl Zeiss” LSM800

20/01/2016
อ่าน : 984 ล่าสุด : 2016-01-20 09:46:55


ฝ่ายวิจัย ร่วมกับ บริษัท รัชมอร์ พรีซิชั่น จำกัด
 ฝึกอบรม การใช้งานเครื่องมือ  Confocal Scanning Microscopes  “Carl Zeiss”  LSM800
ในวันที่ 19-20 มกราคม 2559 เวลา 9.30-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการ 5513 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


20/01/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น