ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


CCA Forum 2016 ครั้งที่ 158/2559

28/01/2016
อ่าน : 314 ล่าสุด : 2016-01-28 10:48:21


                                                                        CCA Forum 2016 ครั้งที่ 158/2559 
                                                             โดย ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
                                                                           ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย หัวข้อ
 “Success in translational research for developing glyco-diagnostics, M2BPGi, a liver fibrosis marker based on novel glycotechnologies”
                                                                            โดย  Prof.Hisashi Narimatsu
Glycomedicine Technology Research Center, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), Tsukuba, Japan
เวลา: 11.30-14.00 น. ห้อง: 5102 ชั้น 1  อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น



28/01/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น