ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การประชุมหารือเกี่ยวกับ แนวทางการสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม

29/01/2016
อ่าน : 964 ล่าสุด : 2016-01-29 15:53:22


เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 9.00-10.30 น. ณ ห้องประชุม 5310 ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานด้านการดำเนินการพัฒนาผลงานนวัตกรรม จึงจัดการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม ร่วมกับ มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์/บริษัท มอดินแดงเวชการ จำกัด บริษัท เอเมดส์ จำกัด ฝ่ายโรงพยาบาลศรีนครินทร์ สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มข. และนักวิจัยที่สนใจ


29/01/2016 | อรอนงค์ โนนทิง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น