ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


Confocal Scanning Microscope “Carl Zeiss” LSM800-01-02-16

01/02/2016
อ่าน : 316 ล่าสุด : 2016-02-01 17:33:00


ฝ่ายวิจัย ร่วมกับ บ.รัชมอร์ พรีซิชั่น จำกัด ฝึกอบรมเครื่องมือศูนย์วิจัยกลาง Confocal Scanning Microscope  “Carl Zeiss”  LSM800
วันที่  9-11 ก.พ.   2559    เวลา  9.30 น-16.00 น  ฝ่ายวิจัย  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น


01/02/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น