ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 19

04/02/2016
อ่าน : 344 ล่าสุด : 2016-02-04 16:46:23


(สกว.) ได้อนุมัติให้ คปก. ประกาศให้ทุน คปก. รุ่นที่19 ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา ที่สนใจสมัครขอรับทุนโดยแบ่งอาจารย์ที่ปรึกษา เป็น 2 กลุ่ม คือ

          กลุ่มที่1 กลุ่มอาจารย์ที่ยังไม่เคยได้รับทุน คปก.ปกติ ซึ่งเปิดรับสมัครระหว่าง 4ม.ค.59-29 ก.พ. 59 โดยสมัครออนไลน์ที่ http://rgjadvisor.trf.or.th

          กลุ่มที่ 2 กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาที่เคยได้รับทุน คปก.ปกติ แล้วและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการให้คำปรึกษานักศึกษา คปก.ตลอดจนมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่ สกว.ยอมรับอย่างต่อเนื่องในระยะ 5 ปี หลังซึ่งเปิดรับสมัคร 2 รอบคือ

รอบที่1 (1 ก.ย. 59 - 31 ต.ค.59

รอบที่2 (1 ก.พ. 60 - 31 มี.ค.60)  

โดยสมัครออนไลน์ที่ http://rgjadvisor.trf.or.th/  พร้อมกับนักศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาที่สมัครจะต้องกรอกข้อมูลในระบบและส่งเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วนตามที่ระบุ 


04/02/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น