ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ฝ่ายวิจัย ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ผิวพรรณ มาลีวงษ์ และคณะ

06/02/2016
อ่าน : 537 ล่าสุด : 2016-02-06 18:38:21


   ฝ่ายวิจัย ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ผิวพรรณ มาลีวงษ์ และคณะในฐานะที่ได้รับรางวัล SpecialPrize ในกลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อสังคมและคุณภาพชีวิต
โดยมีศาสตราจารย์ศุภชัยปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี  เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยขอนแก่นรับรางวัลในครั้งนี้
จากผลงานเรื่องแผ่นแอนติเจนและชุดน้ำยาสำหรับตรวจหาแอนติบอดี ผู้ป่วยโรคพยาธิตัวจี๊ด
 ในงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2559 ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559


06/02/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น