ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การนำเสนอครุภัณฑ์วิจัย เครื่องมือวิจัย

09/02/2016
อ่าน : 495 ล่าสุด : 2016-02-09 22:27:59


 ตามที่ฝ่ายวิจัยร่วมกับบริษัทจัดจำหน่ายเครื่องมือวิจัยจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เครื่องมือวิจัย แนวโน้มในอนาคต เพื่อเป็นข้อมูลให้นักวิจัยในการวางแผนการดำเนินการวิจัยในอนาคตนั้น
ฝ่ายวิจัยจึงใคร่ขอเรียนเชิญนักวิจัยเข้ารับฟังการนำเสนอเครื่องมือวิจัย ครั้งที่ 1โดยบริษัทBEC THAI และ Hollywood International Group ในวันที่11 กุมภาพันธ์  ตั้งแต่เวลา 9.00-16.30 น. รายละเอียดกำหนดการดังเอกสารที่แนบมานี้ผู้สนใจแจ้งรายชื่อการเข้ารับฟังการนำเสนอ มายัง E-mail : md062@kku.ac.th  ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 


09/02/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น