ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


CCA Forum 2016 ครั้งที่ 159/2559

11/02/2016
อ่าน : 459 ล่าสุด : 2016-02-11 12:02:21


   CCA Forum 2016 ครั้งที่ 159/2559 
                                                             โดย ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
                                                                           ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย หัวข้อ
                                                “Chemoprevention of Cancer and Alzheimer’s Disease”
                                                                            โดย  Prof. Shosuke Kawanishi
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Suzuka University of Medical Science, Suzuka, Mie, Japan
เวลา: 11.30-14.00 น. ห้อง: 5310 ชั้น 3  อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น11/02/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น