ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2559

16/02/2016
อ่าน : 375 ล่าสุด : 2016-02-16 09:38:07


    ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2559 
(โครงการวิจัยท้าทายไทยและโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาลและตามระเบียบวาระแห่งชาติ) เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัยของท่านที่มีความสนใจได้รับทราบและจัดส่งข้อเสนอโครงการดังกล่าว
    สำหรับนักวิจัยที่สนใจจะส่งข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย สามารถดาวส์โหลดแบบฟอร์มและคู่มือ ได้ที่ www.nrct.go.th 
ระหว่างวันที่ 8-23 กุมภาพันธ์ 2559


16/02/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น