ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การฝึกอบรมครุภัณฑ์วิจัย ครั้งที่ 1/2559

16/02/2016
อ่าน : 459 ล่าสุด : 2016-02-16 15:26:35


การฝึกอบรมครุภัณฑ์วิจัย ครั้งที่ 1/2559    ฝ่ายวิจัยร่วมกับภาควิชาเภสัชวิทยา
เครื่องถ่ายภาพตัวอย่างด้วยเทคนิค Chemiluminescence
วันที่ 8 มี.ค. 2559  เวลา 09.00-12.00 น.  ห้องประชุม 3C (5314)  อาคารเวชวิชชาคาร
ลงชื่อเข้าร่วมอบรม  คุณกฤษณา โทร 63309


16/02/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น