ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การอบรมการใช้งาน Submit Online

22/10/2014
อ่าน : 989 ล่าสุด : 2015-02-09 10:13:13


     ฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์ ได้ทำการจัดการอบรม Submit Online ซึ่งเป็นช่องทางสำหรับ Submit ทุนในระบบ Online เพื่อให้นักวิจัยสามารถส่งใบนำส่งทุนวิจัยได้ง่ายยิ่งขึ้นและเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลในรูปแบบ ฐานข้อมูล Online ซึ่งจะเริ่มต้นใช้งานระบบ Submit Online ในวันที่ 1 พฤศจิการยน 2557 - 30 พฤศจิกายน (ทุนรอบแรกปี 2558) โดยจะยังใช้ควบคู่กับระบบเดิม (แบบเอกสาร) จนกว่าระบบจะสมบูรณ์


22/10/2014 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น