ข่าวสารภายนอก

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การประชุมวิชาการ ThaiTECH Annual Meeting ครั้งที่ 16

19/02/2016
อ่าน : 983 ล่าสุด : 2016-02-19 11:30:29


ThaiTECH Annual Meeting ครั้งที่ 16 ประจำปี 2559 ในหัวข้อ From  Pre-Clinical to Early Phase Clinical Trials-Challenges and Opportunities in Translational Research ตั้งแต่วันที่4-5 สิงหาคม 2559
สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1YsbyaOg3Lm8bL7MSb-Eo3Wz4SUVvPtoup_jkl2vCeYE/viewform?c=0&w=1  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
http://www.thaitect.org/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
คุณดาวอำไพ สุวรรณศิลป์ โทร.0-2306-9100-4 ต่อ 2060
ดร.บุษรี ฐิตาภิวัฒนกุล    โทร.0-2306-9125
นายสัจจักรพัฒน์พันธุ์เจริญ โทร.0-2306-9125

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


19/02/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น